MILJÖPOLICY
tree

DATARÅDGIVARNA TROR PÅ EN GRÖNARE FRAMTID

Arbeta med att ständigt förbättra så att vår verksamhets eventuella påverkan på miljön minskar. Det betyder att vi prioriterar kretslopps- tänkandet och hushålla med resurser, vilket sker bland annat med returinsamling av wellpapp och elektronik.

RETUR AV ELEKTRONIK

Arbeta med att ständigt förbättra så att vår verksamhets eventuella påverkan på miljön minskar. Det betyder att vi prioriterar kretsloppstänkandet och hushålla med resurser, vilket sker bland annat med returinsamling av wellpapp och elektronik.

FÄRRE RESOR MED TEKNIKS SUPPORT PÅ DISTANS

Använda energi på ett ansvarsfullt sätt, exempelvis genom att försöka minimera resandet bland annat genom ökad användning av tekniska hjälpmedel.

FÖLJA ALLA LAGAR OCH REGLER FÖR ATT VÄRNA OM MILJÖN

Följa de lagar, föreskrifter och krav som ställs på vår verksamhet för både den yttre och den inre miljön.

ERBJUDA EN GRÖNARE IT-MILJÖ TILL ALLA VÅRA KUNDER

Erbjuda våra kunder möjlighet att välja en grönare IT-miljö om det är möjligt.

ANVÄNVA BÄTTRE PRODUKTER

Hela tiden sträva efter att köpa produkter som är producerade av de tillverkare i världen som följer de internationella reglerna som finns till exempel HP, Fujitsu med flera.