Miljöpolicy
Miljöpolicy

Det ligger i Datarådgivarnas verksamhet och intresse att finna praktiska genomförbara aktiviteter som värnar om vår närmiljö såväl som den globala miljön. Vi arbetar utifrån fem punkter.

1. Retur av elektronik

2. Färre resor med teknisk support på distans

3. Följa alla lagar och regler för att värna om miljön

4. Erbjuda en grönare IT-miljö till alla kunder

5. Använda bättre produkter

Datarådgivarna ska:

1. Returnera elektronik

Arbeta med att ständigt minska vår verksamhets eventuella påverkan på miljön. Det betyder att vi prioriterar kretsloppstänkandet och hushåller med resurser, vilket sker bland annat med returinsamling av elektronik mm.

2. Minska antalet resor

Använda energi på ett ansvarsfullt sätt, exempelvis minimera resandet med hjälp av tekniska hjälpmedel för att utföra teknisk support på distans.

3. Följa alla lagar och regler för att värna om miljön

Följa de lagar, föreskrifter och krav som ställs på vår verksamhet för både den yttre och den inre miljön.

4. Erbjuda en grönare IT-miljö till alla kunder

Erbjuda våra kunder möjlighet att välja en grönare IT-miljö om det är möjligt.

5. Använda bättre produkter

Hela tiden sträva efter att köpa produkter som är producerade av de tillverkare i världen som följer dom internationella reglerna som finns till exempel HP, Fujitsu med flera.