Support

Support på plats och på distans.

Många kunder väljer att teckna avtal med oss, till exempel fasta besök där vi utför underhåll och förebygger akuta situationer. Andra kunder kontaktar oss när behov uppstår.

DR-FJÄRRSUPPORT
Istället för att vi kommer ut till ditt företag kan våra tekniker lösa många problem genom att fjärrstyra din dator över internet precis som om vi satt framför den. När problemet är löst kommer kommer du direkt kunna fortsätta arbeta utan att förlora värdefull tid.

På länken nedan kan du upprätta en förbindelse till önskad PC.
DR-Fjärrsupport PC


DR-ÖVERVAKNING
Med hjälp av en programvara som installeras på önskad enhet, kan vi tidigt få larm om eventuella fel i er miljö, många gånger innan de upptäcks av användaren. Programmet underlättar även vid felsökning av övervakad enhet genom att vi snabbt kan se var larmen kommer ifrån. Övervakningen kan även anpassas och användas för automatiska uppdateringar, inventering och licenshantering. En ytterligare fördel är den snabba och enkla fjärrsupporten.

DR-HUSTEKNIKER
För att hålla IT-miljön på ert företag uppdaterad och trygg erbjuder vi regelbundna kontroller av din IT-miljö. Vi går igenom din IT-miljö, åtgärder och förebygger eventuella problem. Vi får en bra inblick i hur ni arbetar och kan erbjuda lösningar som effektiviserar er arbetsprocess. Du får en säkrare, stabilare IT-miljö.

DR-INSTÄLLELSE
Vid oförutsägbara händelser kommer DR-Inställelse till god användning. Vi planerar om och garanterar dig en tekniker är på plats hos er inom avtalad tid, för att lösa akuta problem.

DR-HELPDESK
I helpdesk får du hjälp med enklare användarsupport via telefon och fjärrsupport. Ärenden som inte hanteras direkt i helpdesk bokas in med tekniker på plats. Alla ärenden registreras i Datarådgivarnas arbetsordersystem och följs upp tills dess att användaren anser ärendet som avslutat. DR-Helpdesk är öppen helgfria vardagar 08.00 – 12.00 samt 13.00 – 17.00.