Systemutveckling

Idag är många tjänster inom IT nästan sömlöst integrerade med varandra. Därför var det tid för Datarådgivarna att utöka med ett kompetent team av systemutveckling. Valet föll på Storleden AB som funnits i 6 år, som nu är en del av Datarådgivarna. Teamet har mångårig erfarenhet av projekt från design och användarfokus till ren systemutveckling.

Många interna system idag saknar sammankoppling med varandra och med API eller andra kopplingar får vi dem att samarbeta. Det skapar en effektivt och sammanhållen IT-struktur. Inte bara system kan behöva kopplas samman utan även ”Internet of Things”, dvs att programmera mot hårdvara och maskiner. Det är en framväxande marknad som öppnar stora möjligheter för företag inom alla branscher.

När vi bygger avancerade webbplatser och webbaserade program använder vi gärna Open Source (även om vi kan arbeta med andra system). Vi har många projekt bakom oss i Drupal och Django. Applikationer är också något vi gärna arbetar med. Det finns många affärskritiska funktioner som kan stöttas upp av en stabil applikation. 

Boka en tid med oss så kan vi hjälpa er att se möjligheterna! 

Jennie Hagman, chef systemutveckling
011-29 00 83